Garantiebeleid

Voordat u als consument een product gaat aanschaffen, kan het handig zijn om u te laten informeren over de garantie die u bij dat product krijgt. LensExpress heeft belangrijke punten op het gebied van garantie en de wetgeving over dit onderwerp op een rij gezet. Daarnaast vind u hier handige links naar websites met wat meer uitgebreide informatie over garantie. 

Wat zijn de rechten en garanties bij kopen of afstand?
In de richtlijn Kopen op afstand zijn onder er verschillende rechten en garanties vastgelegd. De verkoper moet u altijd tijdig voor de aankoop duidelijke, schriftelijke informatie geven over de prijs (inclusief belasting en bezorgkosten) en hoe de betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De bestelling moet binnen 30 dagen worden geleverd, tenzij anders is afgesproken. Als het bestelde product niet meer leverbaar is, dan moet de winkel dit laten weten. De betalingen moeten dan binnen 14 dagen worden teruggestort.

Wanneer een product al bij de aflevering gebrekkig was, heeft u recht op gratis vervanging of reparatie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Dit moet in een redelijke termijn duren, anders heeft u recht op vermindering van de koopprijs of ontbinding van de overeenkomst.
Een lastige vraag is wie er verantwoordelijk is voor de verpakkingsschade die er ontstaat bij deze retourzending. In veel gevallen brengt de verkopende partij de klant hiervoor een bedrag in rekening, maar de verkoper mag een retour niet automatisch weigeren vanwege de verpakkingsschade of omdat het product niet is teruggestuurd in de originele verpakking.

Wat houdt het herroepingsrecht in?
Met het huidige herroepingsrecht heeft u minimaal 7 werkdagen de tijd om zonder reden de koop terug te draaien. Als consument heeft u 14 kalenderdagen herroepingsrecht. Daarna heeft u nog eens 14 dagen de tijd om ervoor te zorgen dat het product bij de winkel is geretourneerd.

Welke kosten mogen in rekening worden gebracht?
De enige kosten die de leverancier in rekening mag brengen, zijn de retour verzendkosten van het product. De verkoper dient dus de verzendkosten van de verzending heen en het bedrag van de bestelling terug te storen. Dit moeten zij momenteel binnen 14 dagen doen.

Hoe lang is de garantie?
Gaat het product na langer dan een half jaar kapot, dan moet u zelf bewijzen dat het defect al bestond toen u het product kocht. Wettelijk gezien heeft u minimaal 2 jaar garantie. Hier bovenop kan de verkoper u nog extra garantie aanbieden.
Indien het product binnen een half jaar kapot gaat, dan moet de verkoper bewijzen dat het uw schuld is. Wanneer u het product op een normale manier heef gebruikt en hierdoor is versleten of wanneer u het product verkeerd gebruikt heeft, dan moet u zelf de reparatie betalen. 

Welke soorten garantie zijn er?
Naast de wettelijke garantie zijn er ook fabrieks- en verkopersgarantie. Wanneer een fabrikant of verkoper garantie geeft voor een bepaalde periode, hoeft u in deze periode niet aan te tonen hoe het product kapot is gegaan. De fabrikant of verkoper moet dan kunnen bewijzen dat het product kapot is gegaan door uw schuld. Wanneer de garantietermijn is afgelopen, dan moet de u bewijzen dat het niet zijn schuld is dat het product kapot is gegaan.

U heeft met de winkel een koopovereenkomst afgesloten en niet met de fabrikant. Een fabrikant kan aangeven dat u de reparatiekosten moet betalen, bijvoorbeeld de manuren of het materiaal. U kunt daarom beter met de winkel contact opnemen met wie u de koopovereenkomst heeft afgesloten. U hoort binnen twee maanden nadat u een gebrek ontdekt heeft, contact op te nemen met de verkoper. 

Bij sommige winkels kan u ook garantie bijkopen. Hiermee kan u extra of langere garantie krijgen dan de Wet aangeeft. Wanneer u geen garantie heeft bijgekocht, dan hoeft de verkopende partij na vier jaar niet meer gratis een nieuw product geven. U heeft dan wel het recht om een gedeelte van het aankoopbedrag terug te vragen. 

Wat zijn u rechten na de garantieperiode?
Na de garantieperiode heeft u ook nog recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Dit geldt als u kunt uitleggen dat u het product normaal heeft gebruikt en dat het zomaar kapot is gegaan. 
Indien u het product een lange tijd heeft gebruikt voordat het kapot ging, dan kan u niet al het geld meer terugvragen. 

Wanneer ontvang u geen garantie?
U ontvangt geen garantie wanneer:
- Wanneer u het product niet goed heeft onderhouden, verkeerd heeft gebruikt of het product heeft beschadigd. 
- Wanneer een product na een aantal gebruiksperiode kleine defecten vertoont: bijvoorbeeld wanneer een lampje in de koelkast na een aantal jaar kapot gaat, dien u dit zelf te repareren. Bij grotere defecten in een relatief kort tijdsbestek, kan u wel op garantie beroepen. Voorbeeld hiervan is dat de motor van u koelkast na 2 jaar kapot gaat. 
- Als het normaal is dat bepaalde onderdelen van een product slijten dan geldt er geen garantie, tenzij de slijtage te snel optreed.

Wat is een deugdelijk product?
U heeft recht op een deugdelijk en goed product. Dit betekent dat u het product een bepaalde tijd op een normale manier moet kunnen gebruiken.
Wat u van een product kan verwachten hangt af van:
• wat de verkoper heeft gezegd
• wat er in reclame is gezegd
• het merk
• de prijs
• of het product nieuw of tweedehands is

Een ondeugdelijk product is een product dat niet lang meegaat. Dit hangt af van het soort product. Zo hoort een wasmachine langer mee te gaan dan een mp3-speler.

Wat zijn u rechten bij een ondeugdelijk product?
U heeft verschillende rechten wanneer u een ondeugdelijk product heeft ontvangen.
- Recht op een gratis reparatie of een (gratis) nieuw product. De verkopende partij mag zelf kiezen.
- Dit moet binnen een bepaalde tijd en zonder dat u hier veel last van heeft.
- De verkopende partij moet het probleem zelf oplossen of de fabrikant inschakelen. De verkopende partij mag jou niet doorverwijzen naar de fabrikant. Hier mag u zelf wel voor kiezen. De verkoper is de verantwoordelijke partij.
- U heeft het recht op de koopovereenkomst te ontbinden wanneer u moet bijbetalen voor de reparatie of een nieuw product. Het is afhankelijk van de situatie of u het hele bedrag terug kan krijgen. 

Overige punten bij garantie
Extra punten waar u goed op moet letten bij garantie zijn:
- De verkoper kan u extra garanties geven, naast de wettelijke rechten die u sowieso heeft. Deze extra garantie verandert echter helemaal niets aan deze wettelijke rechten. Als er in de garantie staat dat uw aangeschafte product gedurende één jaar na de koop gratis wordt gerepareerd, dan betekent dat niet dat u geen recht meer heeft op vervanging van het product. U mag gewoon om een ander exemplaar vragen.

- Het komt vaak voor dat verkopers een extra garantie bieden in de vorm van een service-verzekering. U moet goed overwegen wat de "extra's" hiervan precies zijn, want het kan goed zijn dat deze verzekering helemaal niet zoveel meer biedt dan de wettelijke rechten die u altijd heeft.

- In de garantie moet u duidelijk kunnen lezen wat uw rechten zijn. Verder moet de naam en het adres van de verkoper zijn vermeld, evenals de duur van de garantie en het gebied wat deze omvat. 

Wil u meer informatie over garantie?
LensExpress wijst u ook graag op een handige website van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta). Het adres van deze site is: www.consuwijzer.nl.

Deze webpagina bevat alle informatie die u nodig heeft bij vragen en problemen omtrent garantie. U vind er een overzicht van uw rechten en plichten als consument, makkelijke tips voor het schrijven van brieven en adresgegevens van allerlei geschillencommissies.