Veilig betalen

Welke betaalmogelijkheden zijn er?

Je hebt bij ons de volgende betaalmogelijkheden:

  • iDeal
  • Creditcard (MasterCard/ Visa)
  • Achteraf betalen: Je ontvangt van Buckaroo een factuur via e-mail. Bij deze betaalmogelijkheid betaal je een toeslag van € 3,-.

Lees hier meer over de betaalmethoden bij LensExpress.


Hoe kan ik betalen met iDeal?

iDEAL is een online betaalsysteem dat door Nederlandse banken is ontwikkeld. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u geen account aan te maken of u te registeren. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMROASN Bank, Friesland Bank, INGKnabRabobankRegioBankSNS BankTriodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank.


Welke Credit Cards worden geaccepteerd?

LensExpress accepteert de volgende Credit Cards: MaestroMaster Card en Visa.

Wanneer u een bestelling plaatst met een waarde van € 350,- of hoger en u betaalt met een creditcard dan houden wij de bestelling 10 dagen in bewaring om fraude te voorkomen. Mocht u een bestelling met een waarde van € 350,- direct willen ontvangen dan vragen wij u om te betalen met iDEAL

 

Hoe werkt achteraf betalen?

Bij achteraf betalen kunt u eerst uw bestelling ontvangen en dan de factuur betalen. Indien u kiest voor achteraf betalen gaat u akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Voor de beoordeling van uw aanvraag worden de door u ingevulde gegevens conform de bepalingen van de algemene voorwaarden doorgezonden naar Focum Commerce B.V. Indien akkoord kunt u achteraf betalen en ontvangt u van ons de bestelling en een factuur. Deze factuur moet u binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

De afhandeling van uw betaling wordt door ons uitbesteed aan Buckaroo. Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/ of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van ons ook een e-mail met een betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen.

De voorwaarden van het gebruik van Achteraf-Betalen vind u hier.


Op welke wijze betaal ik?

1. LensExpress heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van LensExpress naast het overzicht dat u ontvangt bij uw bestelling, daarna van Buckaroo Online Payment Services B.V. ook een email met betaalkoppeling. Op zowel het overzicht als in de email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen) de factuur dient te betalen.

2. U erkent dat Buckaroo Online Payment Services B.V. diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan LensExpress en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens LensExpress, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens LensExpress wordt erkend.

3. Op voornoemde overzicht staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo Online Payment Services B.V. ook een email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u incassokosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

4. Voor het ontvangen van de email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct email adres opgeeft. Indien u een niet correct email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een email met betaalkoppeling van Buckaroo.


Wat zijn de betalingsvoorwaarden en wat is de betaaltermijn?

1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.

2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft LensExpress het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde email adres. U ontvangt hiervoor een email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt LensExpress, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Intrum Justitia B.V.

6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Intrum Justitia B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Intrum Justitia B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.

7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht Intrum Justitia B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Intrum Justitia B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.

8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Intrum Justitia B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf

Gratis bezorgd
Past door de brievenbus!

  • Altijd de scherpste prijs
  • Snelle levering
  • Declaratieservice
  • Gratis bezorging
  • Live chat aanwezig
  • Abonnementen mogelijk